Tjänster

CEPA Engineering AB erbjuder projektledning i stora infrastrukturprojekt. CEPA Engineering AB har hög kompetens och lång erfarenhet av stora projekt både i Sverige och utomlands. I den tjänst som CEPA Engineering AB erbjuder som projektledningen kan nämnas:

  • Projektering- och Projektledning från förstudier till genomförande
  • Planering
  • Kalkyler
  • Ansökan om miljötillstånd och EU bidrag inom transportsektorn
  • Rådgivning