Projekt

2016 –  FUT – SLL Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana
Stockholmsregionen växer. När fler människor väljer att bo och vistas i Stockholm ökar behovet av bostäder och en väl fungerande kollektivtrafik. För att kunna fortsätta växa är det viktigt att satsa på hållbara trafiklösningar. Tunnelbanan är det mest använda färdmedlet i SL-trafiken med mer än 1 100 000 resenärer varje dag. Under rusningstid utnyttjas tunnelbanans kapacitet i stort sett maximalt.
Genom att bygga en ny förbindelse under Saltsjön mellan norra och södra Stockholm minskar den höga belastningen i tunnelbanenätet och därmed sårbarheten. På samma sätt stärks tillgängligheten i hela regionen tack vare nya och förstärkta knutpunkter för kollektivtrafiken, till exempel vid Odenplan och Barkarby Station.

2009 – , Stockholms Hamnar:

Projektledning för om- och tillbyggnad av Värtahamnen, utför uppdraget som underkonsult till WSP Management. Projektlednings uppdrag omfattar:

 • Upprättande av förfrågningsunderlag och kontraktshandlingar
 • Medverkan i miljöansökning och uppföljning
 • Projektfinansiering i TEN-T
 • Styrning av projektering- och byggledning

Projektledning för nybyggnad av Norviks hamn, uppdraget utförs av CEPA Engineering AB. Stöd för Stockholms hamnar i Entreprenadjuridik och tekniska frågor.

Projektråd, Trafikverket

Tidigare projekt

 • Förbifart Stockholm – Förstudier bergtunnlar
 • Norra Länken, Bergtunnlar Roslagstull, Projektledare
 • Citybanan- Projektledare i projekteringsskedet
 • Trollhättan-Öxnered, bergtunnel.
 • Brujuela- Casui, Infrastruktur Santo Domingo, Dominikanska republiken
 • Yalaguina – Las Manos Project i Nicaragua – väg och broar
 • Ningbo LPG BBT Project i Kina – bergrum och pir
 • Arlandabanan, – Komplicerade grundläggningsarbeten, bergtunnlar och BEST
 • URI Hydro Electrical Projekt, Indien – Kraftverk