Välkommen

CEPA Engineering AB erbjuder på konsultbasis projektledning i stora infrastrukturprojekt. CEPA Engineering AB har hög kompetens och lång erfarenhet av stora projekt både i Sverige och utomlands.

CEPA Engineering AB har som målsättning att alltid leverera till rätt kvalite och inom avtalad tid. CEPA Engineering AB har med sitt breda kontaktnät en gedigen kunskap i anläggningsområdet. I stora projekt samverkar CEPA Engineering AB med bland annat projektledare och tekniska specialister inom anläggningsbranschen.

Vi i CEPA Engineering AB har en ambition att utveckla yngre medarbetare i stora och komplexa anläggningsprojekt.